Vipson Projekt

Palkmajad

Palkmaja ehitatakse nii Eestis kui ka mujal Euroopas peamiselt vabasse loodusesse, ja peamiselt suvilaks. Viimastel aastatel on üha rohkem populaarsust kogunud palkmaja ehitamine elamuks. Viimase peamiseks sihtrühmaks on tervislikkust ja omanäolisust taotlevad ning keskkonda toetavat mõtteviisi omavad inimesed. Paljud omavalitsused lubavad palkmaju ehitada ka tiheasustusse.
Piirangud on tavaliselt seotud palgi (lubatakse kanditud palki, mitte ümarpalki) ja tapi tüübiga (ei lubata üle tapi ulatuvaid palgiotsi). Leidub ka kinnisvaraarendajad, kes on seadnud palkmaja lausa eelistatavaks ehitiseks (nt. erinevad puhkepiirkonnad Põhjamaades).
Palkmaju tootvad ettevõtted jagunevad käsitsi ning masinaga tootjateks.

Palkmajade ehitamisega tegeleme aastast 1999. Vipson Projekt OÜ asutati 2002 aastal seoses tootmismahtude suurenemisega. Vipson Projekt OÜ näol on tegemist professionaalse palkseinte tootmisettevõttega, mis eristub konkurentidest eelkõige toodangu kvaliteedi ning erinevate tehnoloogiliste lahenduste pakkumise poolest. Meie palkmajad valmivad käsitööna kliendi esitatud soovide alusel ainulaadseteks puitehitiseks. Klientidel on võimalik meie käest osta ainult palkseinu kui ka palkmaju „võtmed kätte“ teenuseni.

Palkseinu toodame ainult eelnevalt kuivatatud materjalist. Põhiliselt kasutame 27-36cm diameetriga männipalki, mis saetakse kahelt küljelt 20cm paksuseks seinapalgiks.

Palkmajade tootmisel kasutame põhiliselt klassikalisi tahutud palkseinu, mis on tapitud Norra või kalasaba tapiga. Seinu saab toota ka pruss-sõrestikkonstruktsiooni tehnikas (Timber Frame). Suurenev nõudlus uutel turgudel on kombineeritud tehnoloogiate järele (ühel ja samal majal erinevad tehnoloogilised lahendused).

Kliendid, kes soovivad endale soetada palkmaja, peavad kindlasti arvestama vähemalt aastase ooteajaga. Selle ajale tuleb lisada ka projekteerimine (2-3 kuud), mis on  juba omaette koos joonestamise ja vajalike kooskõlastuste saamisega pikk protsess. Kõigepealt tuleks selgeks teha, kui suurt maja klienti soovib ja mis otstarbeks. Seejärel pika läbirääkimise peale leitakse sobiv lahendus ning alles siis saab alustada maja ehituslepingu sõlmimisega. Reeglina on maja ehituslepingu sõlmimise hetkel palkseinte tootmisjärjekord umbes 1-2 maja jagu. Olenevalt maja suurusest võib ehitusega aega minna kuni 3 kuud (tavalise 120-150 m2 maja puhul). Seinte krundile püstitus võtab aega 3-4 päeva ning ehitustööd ehitusplatsil võtavad aega ka 2-3 kuud.

Palkseinte paigaldus, hooldus ja garantii

Palkseinad monteeritakse reeglina ettevõtte spetsialistide poolt. ”Võtmed kätte” müüdud maja puhul teostavad Vipson Projekt OÜ töötajad ka kõik muud kliendi poolt tellitud ehitustööd (nt. katuse paigaldus, akende ning uste paigaldus, siseviimistlustööd). Juhul, kui klient soovib maja lõplikult valmis ehitada oma kätega (katused, vahelaed, sisekergseinad) või tellida töö mujalt, siis pannakse majakomplektile kaasa üksikasjalikud lahendusjoonised.

Garantii ja hooldusjärgne teenindus on palkmajale eriti olulised. Palkmaja on eriline selle poolest, et 2-3 aastat pärast ehitamist ”maja vajub”: palgid kuivavad ning seinad nihkuvad lõplikult paika alles mõne aasta jooksul (vajumine kuni 10 cm) pärast nende paigaldamist. Seepärast teostatab ehitusjärgset järelvalvet ettevõte ise s.h parandab ka kõik muud pisivead, mis võivad tänu puidu kuivamisele ilmneda.Meie poolt valmistatud palkseintele anname garantiid 3 aastat.

Millest oleneb palkmaja hind?

  • maja suurusest ning projektist (erinevad tehnilised ja ruumilised lahendused ning materjalid)
  • toote valmidusastmest (saab tellida palkseintest kuni „võtmed kätte“ lahenduseni)
  • toote paigalduskohast ja kaugusest (ehitajate palgad, transpordikulu jne.)

Palkmajad – vaata galeriid »
Palksaunad – Vaata galeriid »