PALKMAJAD

Palkmajad ehitatakse nii Eestis kui ka mujal Euroopas peamiselt vabasse loodusesse, ning seda peamiselt suvilaks või elumajaks. Viimase peamiseks sihtrühmaks on inimesed kes taotlevad tervislikkust ja omanäolisust ning omavad keskkonda toetavat mõtteviisi. Paljud omavalitsused lubavad palkmaju ehitada ka tiheasustusse. 

Nende poolt seadistatud piirangud on tavaliselt seotud palgi (lubatakse kanditud palki, mitte ümarpalki) ja tapi tüübiga (ei lubata üle tapi ulatuvaid palgiotsi). Leidub ka kinnisvaraarendajad, kes on seadnud palkmaja lausa eelistatavaks ehitiseks (nt. erinevad puhkepiirkonnad Põhjamaades).

PALKMAJADE EHITAMINE

 • Meie palkmajad valmivad käsitööna, kliendi esitatud soovide alusel, ainulaadseteks puitehitiseks. Põhitööna keskendume ainult palgist seinte püstitamisele, kuid vajadusel oleme võimelised tegema ka võtmed kätte ehitust.
 • Palkseinu toodame ainult eelnevalt kuivatatud materjalist. Põhiliselt kasutame 27-36cm diameetriga männipalki, mis saetakse kahelt küljelt 20cm paksuseks seinapalgiks.
 • Palkmajade tootmisel kasutame põhiliselt klassikalisi tahutud palkseinu, mis on tapitud Norra või kalasaba tapiga. Seinu saab toota ka pruss-sõrestikkonstruktsiooni tehnikas (Timber Frame). Üha rohkem suureneb nõudlus kombineeritud tehnoloogiate järele (ühel ja samal majal erinevad tehnoloogilised lahendused).
 • Palkseinad monteeritakse reeglina ettevõtte spetsialistide poolt. Võtmed kätte müüdud maja puhul teostavad Vipson Projekt OÜ töötajad ka kõik muud kliendi poolt tellitud ehitustööd (nt. katuse paigaldus, akende ning uste paigaldus, siseviimistlustööd).
 • Juhul, kui klient soovib maja lõplikult valmis ehitada oma kätega (katused, vahelaed, sisekergseinad) või tellida töö mujalt, siis pannakse majakomplektile kaasa üksikasjalikud lahendusjoonised.

MILLEGA PEAKS KLIENT ARVESTAMA

 • Palkmaja ehitmise koguprotsess võib aega võtta kuni aasta. Selle aja sees on maja projekteerimine, vajalike lubade taotlemine, parima võimaliku materjali varumine, tootmisprotsess ja ehitustööd objektil.
 • Kõigepealt tuleks selgeks teha, kui suurt ja milliseks otstarbeks maja klient soovib. Seejärel  leitakse sobiv lahendus ning alles siis saab alustada maja ehituslepingu sõlmimisega. Reeglina on maja ehituslepingu sõlmimise hetkel palkseinte tootmisjärjekord umbes 1-2 maja jagu.
 • Olenevalt maja suurusest võib palkseinte tootmisega aega minna kuni 3 kuud (tavalise 120-150 m2 maja puhul). Seinte krundile püstitus võtab aega 3-4 päeva ning ehitustööd ehitusplatsil võivad kesta  2-3 kuud.

Vanasõnagi ütleb, et “üheksa korda mõõda, üks kord lõika.”

PALKMAJA GARANTII

Garantii ja hooldusjärgne teenindus on palkmajale eriti olulised. Palkmaja on eriline selle poolest, et 2-3 aasta jooksul peale ehitamist maja vajub ehk siis palgid kuivavad ning seinad nihkuvad lõplikult paika.

Vajumisruumi on umbes 7 cm, ning sellega on ehitustöödel arvestatud. Seepärast teostatab ehitusjärgset järelvalvet ettevõte ise, sealhulgas parandab ka kõik muud pisivead, mis võivad tänu puidu kuivamisele ilmneda. Hooldustööde tingimused ja kord lepitakse kliendiga kokku ehituslepingu sõlmimisel. 

MILLEST SÕLTUB PALKMAJA HIND

 • maja suurusest ning projekti keerukusest (erinevad tehnilised ja ruumilised lahendused ning materjalid)
 • toote valmidusastmest (saab tellida palkseinte püstitamisest kuni võtmed kätte lahenduseni)
 • toote paigalduskohast (ehitajate palgad, transpordikulu jne.)

Tekkis huvi?
Võta meiega ühendust!